TV& VIDEO

trồng rừng phòng hộ

Quảng Bình tăng cường trồng rừng thay thế

Quảng Bình tăng cường trồng rừng thay thế

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.