TV& VIDEO

trọng tài

Câu chuyện áp dụng công nghệ quay chậm vào công tác trọng tài đấu kiếm

Câu chuyện áp dụng công nghệ quay chậm vào công tác trọng tài đấu kiếm

VTV.vn - Một trong những biện pháp được sử dụng nhằm hạn chế tối đa những tranh cãi trong môn đấu kiếm, đó là áp dụng công nghệ vào công tác trọng tài.