TV& VIDEO

trọng tài

Vài trò của các trọng tài trên đường đua

Vài trò của các trọng tài trên đường đua

VTV.vn - Đua xe đạp đòi hỏi cần phải có nhiều trọng tài bám sát từng tình huống và tính chính xác phải được tính bằng giây.