TV& VIDEO

trưng cầu dân ý

Áo sẽ không tổ chức trưng cầu dân ý về rời khỏi EU

Áo sẽ không tổ chức trưng cầu dân ý về rời khỏi EU

VTV.vn - Chủ tịch đảng Tự do (FPO) của Áo Heinz Christian Strache cho biết, Chính phủ liên minh mới ở nước này sẽ không tổ chức trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU.