TV& VIDEO

Trung Quốc

Trung Quốc - Nhật Bản thúc đẩy cơ chế liên lạc trên không, trên biển

Trung Quốc - Nhật Bản thúc đẩy cơ chế liên lạc trên không, trên biển

VTV.vn - Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí thúc đẩy công tác chuẩn bị để triển khai cơ chế liên lạc trên không, trên biển.