TV& VIDEO

trung tâm 115

Quảng Ninh: Kỷ luật nhân viên Trung tâm 115 từ chối chở người bị nạn

Quảng Ninh: Kỷ luật nhân viên Trung tâm 115 từ chối chở người bị nạn

VTV.vn - Y sĩ Phạm Việt Sơn, nhân viên trực điện thoại đã bị kỷ luật vì từ chối yêu cầu đến chở nạn nhân tai nạn giao thông.