TV& VIDEO

trung tâm chế biến

Việt Nam sẽ trở thành trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới

Việt Nam sẽ trở thành trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới

VTV.vn - Việt Nam có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia trong làn sóng dịch chuyển của các trung tâm chế biến, chế tạo của thế giới trong 20 năm tới.