TV& VIDEO

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ người bàn hàng rong tìm việc khác sau chiến dịch vỉa hè

Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ người bàn hàng rong tìm việc khác sau chiến dịch vỉa hè

VTV.vn - Ông Nguyễn Toàn Phong – Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội – khẳng định, người bán hàng rong nếu muốn chuyển đổi việc làm sẽ được đáp ứng nhu cầu.