TV& VIDEO

trung tâm dữ liệu

Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh có 3 giai đoạn

Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh có 3 giai đoạn

VTV.vn - Lấy người dân làm trung tâm, sử dụng công nghệ để nâng chất lượng sống, giải quyết các vấn đề phát triển siêu đô thị với tầm nhìn xa, khoa học là nội dung quan trọng nhất.