TV& VIDEO

trung tâm dữ liệu

Trung Quốc: Mô hình thoát nghèo nhờ công nghệ dữ liệu lớn

Trung Quốc: Mô hình thoát nghèo nhờ công nghệ dữ liệu lớn

VTV.vn - Nhờ vào Big Data, Quý Châu từ một tỉnh nghèo nhất Trung Quốc đã vươn lên, phát triển nhờ nguồn vốn đầu tư, đồng thời còn được hưởng lợi từ tiện ích mà Big Data mang lại.