TV& VIDEO

Trung tâm sản xuất chương trình

Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm SXCT Đài THVN tại Nha Trang

Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm SXCT Đài THVN tại Nha Trang

VTV.vn - Đài THVN đã khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm Sản xuất chương trình tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với trường quay đa năng lớn nhất Việt Nam.