TV& VIDEO

trung tâm tài chính

New York là thành phố giàu nhất thế giới trong năm 2017

New York là thành phố giàu nhất thế giới trong năm 2017

VTV.vn - Thành phố New York của Mỹ tiếp tục là thành phố giàu nhất thế giới trong năm 2017 với tổng tài sản khoảng 3.000 tỷ USD.