TV& VIDEO

trung tâm tài chính

Tòa nhà tự thay đổi hình dáng mỗi giờ ở Trung Quốc

Tòa nhà tự thay đổi hình dáng mỗi giờ ở Trung Quốc

VTV.vn - Trung tâm tài chính phố Bund, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc có khả năng biến đổi hình dạng theo giờ vô cùng độc đáo.