TV& VIDEO

trung tâm thương mại

Mô hình tương lai của các trung tâm thương mại tại Trung Đông

Mô hình tương lai của các trung tâm thương mại tại Trung Đông

VTV.vn - Các trung tâm thương mại trong tương lai tại Trung Đông được dự báo sẽ giống như các thành phố thông minh hay thị trấn thông minh, tùy thuộc vào diện tích lớn hay nhỏ.