TV& VIDEO

Trung tâm Tim mạch

Giải pháp mới cho bệnh nhân mạch vành

Giải pháp mới cho bệnh nhân mạch vành

VTV.vn - Việc sử dụng stent hoạt tính sinh học phủ TiNO như một giải pháp thay thế khả thi trong điều trị hội chứng mạch vành cấp.