TV& VIDEO

trung tâm từ thiện

Người khuyết tật bị lợi dụng bởi đoàn nghệ thuật từ thiện

Người khuyết tật bị lợi dụng bởi đoàn nghệ thuật từ thiện

VTV.vn - Các sân khấu được cho là hoạt động biểu diễn từ thiện có sự tham gia của người khuyết tật nhưng đã xuất hiện sự bóc lột sức lao động, thiếu minh bạch khi chi trả thù lao.