TV& VIDEO

trung tâm văn hóa

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

VTV.vn - Sáng 19/10, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức hội nghị Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2015 - 2017.