TV& VIDEO

trung tâm y tế dự phòng

Gia tăng số trẻ mắc bệnh tay chân miệng

Gia tăng số trẻ mắc bệnh tay chân miệng

VTV.vn - Trong lúc sốt xuất huyết vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế lại cảnh báo bệnh tay chân miệng cũng đã bắt đầu vào mùa. Nguy cơ dịch chồng dịch hiện hữu.