TV& VIDEO

trung tâm y tế dự phòng

Hà Nội: Duy trì hoạt động tiêm chủng trong các ngày nghỉ Tết

Hà Nội: Duy trì hoạt động tiêm chủng trong các ngày nghỉ Tết

VTV.vn - Năm nay, Trung tâm Y tế Dự phòng sẽ hoạt động trong tất cả các ngày nghỉ Tết để đáp ứng nhu cầu của người dân.