TV& VIDEO

Trung ương Đoàn

Hôm nay (13/12), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bế mạc

Hôm nay (13/12), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bế mạc

VTV.vn - Sau 4 ngày làm việc, sáng nay (13/12), Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI bế mạc tại Hà Nội.