TV& VIDEO

trường công lập

Vì sao công nhân chọn các trường tư thục cho con?

Vì sao công nhân chọn các trường tư thục cho con?

VTV.vn - Đa số công nhân đã từ chối trường công lập, tiếp tục chọn các trường tư thục và nhóm trẻ chấp nhận những rủi ro.