TV& VIDEO

trường kinh doanh

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

VTV.vn - Lễ ký kết cam kết giữa VCCI với 21 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp đã được diễn ra.