trường kinh doanh

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

VTV.vn - Lễ ký kết cam kết giữa VCCI với 21 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp đã được diễn ra.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive