TV& VIDEO

Trương Nguyễn Nam Phương

Gala Change Life - Thay đổi cuộc sống: Thanh Quỳnh và Vũ Phương tự tin làm MC

Gala Change Life - Thay đổi cuộc sống: Thanh Quỳnh và Vũ Phương tự tin làm MC

(VTV.vn) - Vũ Thanh Quỳnh và Trần Vũ Phương - hai nhân vật phẫu thuật thẩm mỹ - đã trở nên rạng rỡ, tự tin trong vai trò MC ở đêm Gala Change Life - Thay đổi cuộc sống