TV& VIDEO

truy thu thuế

Chấn chỉnh nạn trốn thuế, EU soạn thảo chính sách thu thuế mới

Chấn chỉnh nạn trốn thuế, EU soạn thảo chính sách thu thuế mới

VTV.vn - EU đang soạn thảo một chính sách thu thuế mới, nhằm chấn chỉnh nạn trốn thuế của các doanh nghiệp lớn.