TV& VIDEO

truy thu thuế

Có cơ sở để thu thuế dịch vụ từ Facebook, Google tại Việt Nam

Có cơ sở để thu thuế dịch vụ từ Facebook, Google tại Việt Nam

VTV.vn -Dù mới xác minh tại một ngân hàng nhưng Cục Thuế TP.HCM phát hiện hàng trăm nghìn giao dịch tại Việt Nam với Facebook và Google trong năm 2016 chưa được tính khấu trừ thuế.