truy thu thuế

Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế trên 1.000 tỷ đồng

Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế trên 1.000 tỷ đồng

VTV.vn-Hơn 4 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP.HCM thu ngân sách đạt trên 36% dự toán, tăng hơn 8,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó truy thu thuế cho ngân sách trên 1.000 tỷ đồng.