TV& VIDEO

truyền hình analog

Lắp đặt đầu thu miễn phí cho người dân dịp cận Tết

Lắp đặt đầu thu miễn phí cho người dân dịp cận Tết

VTV.vn - Lực lượng viễn thông các tỉnh đang khẩn trương, tổ chức đến lắp đặt đầu thu miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo.