TV& VIDEO

truyền hình trực tiếp

Nhìn lại ý thức của một bộ phận giới trẻ từ vụ việc livestream trái phép “Cô Ba Sài Gòn”

Nhìn lại ý thức của một bộ phận giới trẻ từ vụ việc livestream trái phép “Cô Ba Sài Gòn”

VTV.vn - Không chỉ bộ phim "Cô Ba Sài Gòn", trước đây đã có những trường hợp vi phạm livestream trái phép nhiều bộ phim trong nước và quốc tế.