TV& VIDEO

truyền Internet

Indonesia phát triển dự án khinh khí cầu Internet

Indonesia phát triển dự án khinh khí cầu Internet

VTV.vn - Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google đã hợp tác với 3 công ty viễn thông của Indonesia phát triển dự án mở rộng truy cập Internet tại quốc gia 250 triệu dân này.