TV& VIDEO

truyền thông Đức

Đức: Đàm phán thành lập chính phủ liên minh thất bại

Đức: Đàm phán thành lập chính phủ liên minh thất bại

VTV.vn - Các chính đảng tham gia đàm phán đã không tìm được cơ sở tin tưởng hay một ý tưởng chung cho việc hiện đại hóa đất nước.