TV& VIDEO

truyền thống tốt đẹp

Việt Nam luôn gắn bó với người anh em Cuba trong bất cứ hoàn cảnh nào

Việt Nam luôn gắn bó với người anh em Cuba trong bất cứ hoàn cảnh nào

VTV.vn - Việt Nam luôn có quan hệ rất tốt đẹp với Cuba và quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn gắn bó với người anh em Cuba trong bất cứ hoàn cảnh nào.