truyền thống vẻ vang

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Lào

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Lào

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Lào.