TV& VIDEO

tự do ngôn luận

Tự do báo chí và ngôn luận trong Luật báo chí (sửa đổi)

Tự do báo chí và ngôn luận trong Luật báo chí (sửa đổi)

VTV.vn - Luật báo chí (sửa đổi) được Quốc hội thông qua quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.