TV& VIDEO

Tự hào Việt Nam

"Cần thay đổi cách nhìn nhận để học sinh yêu thích môn lịch sử"

"Cần thay đổi cách nhìn nhận để học sinh yêu thích môn lịch sử"

VTV.vn - GS. Vũ Minh Giang - nguyên PGĐ ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng muốn học sinh yêu thích môn lịch sử, cần phải thay đổi cách nhìn nhận với bộ môn này.