TV& VIDEO

tự ứng cử

Chốt danh sách tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

Chốt danh sách tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

VTV.vn - Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội của 87 người, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 47 hồ sơ tự ứng cử.