TV& VIDEO

tư vấn cai nghiện thuốc lá

Hiệu quả từ mô hình cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng

Hiệu quả từ mô hình cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng

VTV.vn - Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã hỗ trợ các đơn vị, Bộ, ngành địa phương tổ chức và phát triển hiệu quả mô hình cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng.