TV& VIDEO

tư vấn tâm lý

Hoàng tử Anh Harry "đóng băng" cảm xúc sau cái chết của mẹ

Hoàng tử Anh Harry "đóng băng" cảm xúc sau cái chết của mẹ

VTV.vn - “Sau khi mất mẹ lúc mới 12 tuổi, tôi đã gần như đóng băng tất cả cảm xúc của mình trong suốt gần 20 năm qua. Việc đó đã ảnh hưởng đến bản thân và công việc của tôi".