TV& VIDEO

tư vấn tuyển sinh

Tư vấn hay tiếp thị tuyển sinh?

Tư vấn hay tiếp thị tuyển sinh?

VTV.vn - Sự tô hồng những thông tin tiếp thị, tư vấn tuyển sinh một cách quá mức của một số trường đại học, cao đẳng khiến nhiều học sinh cuối cấp THPT phân vân, lo lắng.