TV& VIDEO

tư vấn tuyển sinh

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018

VTV.vn - Ngày 11/3, ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018 cho các em học sinh trên địa bàn Hà Nội được tổ chức tại tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.