Tư vấn xây dựng

Chậm công nhận dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

Chậm công nhận dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

VTV.vn - Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc và Kỹ thuật trong khối ASEAN vẫn chưa được các quốc gia thực thi hiệu quả.