TV& VIDEO

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016

Khi tranh Picaso được mang lên sàn catwalk

Khi tranh Picaso được mang lên sàn catwalk

VTV.vn - Sự độc đáo trong những bức tranh của danh họa Picaso đã được NTK Devon Nguyễn đưa một cách sáng tạo vào các thiết kế.