TV& VIDEO

Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới

Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng thế giới 2015

Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng thế giới 2015

VTV.vn - Sáng nay (24/4), tại Bắc Giang, Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ Tiêm chủng thế giới" năm 2015 với sự tham gia của đại diện các tỉnh từ miền Trung trở ra.