TV& VIDEO

Tuần lễ văn hóa Nhật Bản

Sôi động Tuần lễ văn hóa Nhật Bản 2015

Sôi động Tuần lễ văn hóa Nhật Bản 2015

VTV.vn - Diễn ra từ ngày 14/12-20/12, Tuần lễ văn hóa Nhật Bản 2015 mang đến một không gian cởi mở cởi mở và sáng tạo cho những ai yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản.