TV& VIDEO

Tuổi thọ trung bình

Nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân

VTV.vn - Sức khỏe của người dân sẽ được quản lý, chăm sóc, nâng cao cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.