TV& VIDEO

tượng đài Bác Hồ

Thanh niên kiều bào dâng hương hoa tại tượng đài Bác ở Bến Nhà Rồng

Thanh niên kiều bào dâng hương hoa tại tượng đài Bác ở Bến Nhà Rồng

VTV.vn - Sáng 19/7, hơn 100 học sinh, sinh viên Kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2017 đã đến dâng hương, dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Bến Nhà Rồng.