TV& VIDEO

tượng đài Bác Hồ

Quảng Bình: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng Bình: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với tỷ lệ 1/500.