TV& VIDEO

tượng vàng

Hành khách nước ngoài vận chuyển tượng vàng qua đường hàng không

Hành khách nước ngoài vận chuyển tượng vàng qua đường hàng không

VTV.vn - Một hành khách Nhật Bản đã vận chuyển 7 tượng kim loại màu bạc, nghi là vàng không khai báo hải quan.