tuyên bố chung

Tuyên bố chung Việt Nam – Pháp

Tuyên bố chung Việt Nam – Pháp

VTV.vn - Việt Nam và Pháp ủng hộ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).