TV& VIDEO

tuyên bố chung

Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia

Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia.