TV& VIDEO

Tuyển BTV dẫn

Danh sách thí sinh dự tuyển BTV dẫn tham dự vòng thi viết

Danh sách thí sinh dự tuyển BTV dẫn tham dự vòng thi viết

Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam niêm yết danh sách các thí sinh dự tuyển biên tập viên dẫn có hồ sơ đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự vòng thi viết: