TV& VIDEO

tuyển dụng nhân sự

Lương nhân sự mảng thương mại điện tử cao hơn mức trung bình 30%

Lương nhân sự mảng thương mại điện tử cao hơn mức trung bình 30%

VTV.vn - Theo công ty tuyển dụng nhân sự Navigos Search, các công ty bán lẻ sẵn sàng trả lương cao hơn từ 10 đến 30% cho các ứng viên có kinh nghiệm về thương mại điện tử.