TV& VIDEO

tuyến đường giao thông

TT-Huế: Vẫn còn nhiều vùng chia cắt do mưa lũ

TT-Huế: Vẫn còn nhiều vùng chia cắt do mưa lũ

VTV.vn - Mặc dù nước lũ đã rút nhưng nhiều khu vực dân cư ở vùng thấp trũng, vùng xung yếu của TT-Huế vẫn lâm vào tình cảnh bị chia cắt