TV& VIDEO

tuyến giao thông

Cơ hội phát triển kinh tế từ BOT đường thủy đầu tiên

Cơ hội phát triển kinh tế từ BOT đường thủy đầu tiên

VTV.vn - Không chỉ khơi thông thế bế tắc về xã hội hóa giao thông đường thủy, dự án cải tạo luồng sông Sài Gòn mở ra cơ hội về phát triển kinh tế.