TV& VIDEO

Tuyên ngôn độc lập

VTV Đặc biệt - Ngọn đuốc thế kỉ: Con đường để tìm đến độc lập - tự do - hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

VTV Đặc biệt - Ngọn đuốc thế kỉ: Con đường để tìm đến độc lập - tự do - hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

VTV.vn - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cùng nhân dân của mình đã tìm ra, đi đúng Đường Kách Mệnh, con đường đi phù hợp nhất với vòng xoay tất yếu của thời đại mình.