TV& VIDEO

Tuyên ngôn độc lập

Tranh luận về 6 tác phẩm văn học bắt buộc phải có trong chương trình môn Ngữ văn

Tranh luận về 6 tác phẩm văn học bắt buộc phải có trong chương trình môn Ngữ văn

VTV.vn - Theo nhận định của một số giáo viên và chuyên gia, các tác phẩm bắt buộc chưa thực sự hội đủ các tiêu chí cần thiết để chọn lựa những tác phẩm văn học điển hình.