TV& VIDEO

tuyển sinh nhóm

ĐH Đà Nẵng: Triển khai tuyển sinh nhóm, thí sinh thêm cơ hội

ĐH Đà Nẵng: Triển khai tuyển sinh nhóm, thí sinh thêm cơ hội

VTV.vn - Đại học Đà Nẵng đã sớm triển khai phương thức tuyển sinh nhóm để mở thêm cơ hội cho các thí sinh.