TV& VIDEO

nhân rộng mô hình

Hải Phòng nhân rộng mô hình tuyến sông an toàn

Hải Phòng nhân rộng mô hình tuyến sông an toàn

VTV.vn - Từ hiệu quả của mô hình tuyến sông Cấm văn hóa, an toàn, Hải Phòng đang xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình này trên các tuyến sông khác.