nhân rộng mô hình

Hải Phòng nhân rộng mô hình tuyến sông an toàn

Hải Phòng nhân rộng mô hình tuyến sông an toàn

VTV.vn - Từ hiệu quả của mô hình tuyến sông Cấm văn hóa, an toàn, Hải Phòng đang xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình này trên các tuyến sông khác.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive