TV& VIDEO

tuyển thẳng vào đại học

Mở rộng chỉ tiêu tuyển thẳng vào đại học

Mở rộng chỉ tiêu tuyển thẳng vào đại học

VTV.vn - Một phần quan trọng trong phương án tuyển sinh các trường Đại học năm nay là phương thức xét tuyển thẳng học sinh giỏi, mở rộng chỉ tiêu tuyển thẳng vào Đại học.