TV& VIDEO

tweet

Twitter sẽ loại bỏ một phần giới hạn 140 ký tự

Twitter sẽ loại bỏ một phần giới hạn 140 ký tự

VTV.vn - Giới hạn 140 ký tự của Twitter sẽ được phá vỡ một phần đối với các dòng bình luận của tweet.