TV& VIDEO

tỷ giá giao dịch

NHNN: Diễn biến tăng tỷ giá là bình thường

NHNN: Diễn biến tăng tỷ giá là bình thường

VTV.vn - NHNN đã có văn bản khẳng định diễn biến tăng tỷ giá những ngày qua là hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua.